Bài Viết

  ĐUA TOP OPENBETA

  Ngày đăng: 04/09/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 799

  ĐUA TOP OPEN BETA 3 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/10/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 18/10/2020

   

  • 150.000 Gcoin
  • 100.000 Gcoin
  • 50.000 Gcoin

   

  ĐUA TOP OPEN BETA 7 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/10/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 22/10/2020

   

  • Wing 2 Luck
  • 150.000 Gcoin
  • 100.000 Gcoin

   

  ĐUA TOP OPEN BETA 10 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/10/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/10/2020

   

  • Wing 2.5 Luck
  • 200.000 Gcoin
  • 100.000 Gcoin

   

   

   

  ĐUA TOP MASTER 13 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/10/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 28/10/2020

   

  • Wing 2 Luck
  • 150.000 Gcoin
  • 100.000 Gcoin

   

   

   

  ĐUA TOP PHÚ HỘ 15 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/10/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/10/2020

   

  • Wing 3 Luck 2 Option
  • Wing 3 Luck 1 Option
  • Wing 3 Luck

   

   

   

  • Lưu ý nếu reset bằng nhau thì tính thời gian Reset nhanh nhất
  • 1 IP chỉ nhận được 1 phần thưởng