Bài Viết

  – Đua Top Open beta

  Ngày đăng: 04/09/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 903

  ĐUA TOP OPEN BETA 7 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 12/12/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 18/12/2020

   

   

  • Silver Box x3
  • Silver Box x2
  • Silver Box x1

   

  ĐUA TOP OPEN BETA 10 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 12/12/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 21/12/2020

   

  • Silver Box x3
  • Silver Box x2
  • Silver Box x1

   

  ĐUA TOP PHÚ HỘ 30 NGÀY

   

  ► THỜI GIAN

  – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 12/12/2020
  – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 11/01/2021

   

  • Golden Box x3
  • Golden Box x2
  • Golden Box x1

   

   

   

  • Lưu ý nếu reset bằng nhau thì tính thời gian Reset nhanh nhất
  • 1 IP chỉ nhận được 1 phần thưởng