Bài Viết

  ĐUA TOP ALPHATEST

  Ngày đăng: 04/09/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 335

  ĐUA TOP ALPHA TEST

   

  • ► THỜI GIAN

   – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 13/10/2020
   – Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/10/2020

   

   • 200.000 Gcoin
   • 150.000 Gcoin
   • 100.000 Gcoin

   

   

   • Lưu ý nếu reset bằng nhau thì tính thời gian Reset nhanh nhất
   • 1 IP chỉ nhận được 1 phần thưởng